AISMOB 100 – Systemkonsept

• Automatisk utløsning av sender i flytevest
• AIS SART melding mottas av AIS vaktmottaker på forflåte
• AISMOB 100 logger Identitet , posisjon
 og iverksetter varsling lokalt og eksternt

 

 

Lokalt:
•Varsling ved sirene og lys
•Varsling til VHF/UHF radiosystem med alarmtone eller melding
•Posisjon vises i kart
Eksternt:
•Varsling til valgte mobiltelefoner med melding av ID og posisjon
•Varsling til kystverket via AIS basestasjoner
•Varsling til skip med AIS i nærheten
•Varsling til angitt alarmselskap

Se mer